Găsită pe Facebook

Nu fac politică! Am găsit o chestie drăguță pe Facebook. Despre avântul economic pe care l-a avut România sub guvernul Tăriceanu. În caz că nu știați, cât timp a fost Tăriceanu prim ministru, România a dus-o cel mai bine în ultimii 70 de ani. Asta așa, ca fapt divers. Și dacă se reamintește treaba asta acum, în prag de alegeri, să nu ne mirăm dacă Tăriceanu va face o figură frumoasă la alegeri. Cine știe, om trăi și-om vedea. Orice, numai Ponta și Udrea nu!

tariceanuGuvernul Tăriceanu a fost singurul guvern de după 1989 care a dus timp de 4 ani politici coerente pentru sprijinirea tinerilor din România
Tinerii au fost principalii beneficiari ai creşterii economice şi ai prosperităţii generale a ţării, ei având la dispoziţie tot mai multe locuri de muncă, în timp ce salariile au crescut permanent.
În perioada guvernării Tăriceanu, numărul de locuri de muncă în economia românească a crescut cu circa 600.000 faţă de o reducere a numărului mediu de salariaţi în perioada 2001 – 2004 cu 154 mii persoane, majoritatea lor fiind ocupate de tineri aflaţi la începutul carierei profesionale.
Rata şomajului înregistrat a ajuns la cel mai scăzut nivel de după 1990, respectiv 3,8% în iunie 2008 faţă de 6,3% în decembrie 2004 .
Timp de 4 ani Guvernul Tăriceanu a găsit resursele necesare pentru a finanţa la un nivel nemaiatins de peste 3 decenii investiţiile în învăţământ şi cercetare.
Pentru prima dată procentul de 6% din PIB este alocat educaţiei. Alocările de fonduri pentru educație au făcut ca 8.000 de şcoli din mediul rural să primească mijloace de învăţământ de bază, iar 4.000 de şcoli au beneficiat de materiale didactice tipărite. De asemenea, s-au făcut dotări cu 80.000 de bucăţi echipament sportiv.
Cheltuieli pentru educaţie au crescut față de 2004 de la 7,9 mld. lei la 26 mld lei în 2008.
Importanța deosebită a educației a fost recunoscută de Guvern, prin aşezarea sa în structura Programului de guvernare între domeniile prioritare ale politicii sale.
Guvernul a pus în aplicare un program comprehensiv pentru toate formele şi nivelurile de educație.
Pentru sprijinirea elevilor şi studenților a continuat aplicarea programelor de susținere socială a participării la educația obligatorie şi post-obligatorie.
transportul şcolar, în funcție de reorganizarea rețelei şcolare (826 contracte în valoare totală de aproximativ 238,4 milioane lei)
asigurarea rechizitelor şcolare gratuite pentru elevii care provin din familii cu venituri reduse (775.446 beneficiari în 2007, cu o valoare a cheltuielilor de peste 13,5 milioane lei)
asigurarea unui ajutor financiar de 200 Euro, în vederea stimulării achiziționării de calculatoare de către elevi şi studenți, în perspectiva integrării societății româneşti în cadrul Societății Informaționale Europene (38.466 beneficiari, cu o valoare a cheltuielilor de 7,7 milioane Euro)
asigurarea, prin programul național „Bani de liceu”, a unei burse lunare de 180 lei pentru elevii din familii defavorizate socio-economic, în vederea continuării studiilor după clasa a VIII-a în învățământul liceal sau în şcolile de arte şi meserii şi elaborarea unui proiect de modificare a HG pentru acordarea sprijinului financiar şi elevilor de la anul de completare
De asemenea, în ceea ce priveşte finanțarea învățământului superior, în vederea sporiri accesului la educație s-au efectuat următoarele măsuri:
creşterea fondurilor alocate pentru bursele, transportul şi alocația pentru cazare în cămine sau în spații private. Spațiile de cazare au fost modernizate în proporție de peste 75% asigurând condiții decente de locuire pentru cca. 104.464 studenți, gradul de acoperire cu locuri de cazare fiind de aproximativ 72,67% în anul 2008
creşterea numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat (granturi de studiu) în vederea asigurării premiselor ca România să îndeplinească criteriile rezultate din Agenda Lisabona prin dublarea numărului de locuri la masterat (de la 18.979 în anul universitar 2007-2008 la 34.000 locuri în anul universitar 2008-2009) şi creşterea celor la doctorat (de la 1670 locuri în anul universitar 2007-2008 la 3000 locuri în anul universitar 2008-2009);
La toate acestea se adaugă succesul înregistrat de programele pentru tineret derulate în aceşti 4 ani. Ele au vizat schimburile de studenţi, organizarea de burse ale locurilor de muncă pentru tineri, constituirea de centre pentru tineret. În activitatea acestora au fost implicaţi numeroşi tineri, elevi sau studenţi.
Pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, a fost elaborată Strategia națională de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului.
De asemenea, alocația de stat pentru copii a crescut de la 21 lei în 2004 la 40 lei în 2008.
Prin crearea de servicii alternative de protecție a copilului, s-a reuşit reducerea numărului de copii din sistemul de protecție, remarcându-se o scădere considerabilă a numărului de copii din instituții (de la 32.821 copii la 31 ianuarie 2005 la 24.979 copii la 31 martie 2008).
Totodată, Guvernul Tăriceanu a sprijinit familiile tinere cu copii prin plata unor alocaţii mărite şi prin oferirea gratuită de tratamente medicale sau lapte praf.
Din păcate, după 2009 majoritatea acestor forme de sprijin au fost diminuate sau abrogate, ceea ce descurajează familiile tinere în intenţia lor de a avea copii.
Între 2004 şi 2008 numărul de locuinţe noi a crescut rapid, principalele beneficiare fiind familiile tinere care şi-au putut permite, în sfârşit, să aibă o locuinţă personală.
Acelaşi lucru s-a întâmplat în ceea ce priveşte achiziţia de autoturisme. Între 2004 şi 2008 numeroase familii tinere, care şi-au achiziţionat prima locuinţă şi primul autoturism, au reuşit să pătrundă în rândurile clasei de mijloc.
A început promovarea unui Program național de investiții în noi ferme zootehnice şi vegetale şi de consolidare a celor existente, adresat cu prioritate familiilor de tineri.
Pentru încurajarea femeilor şi tinerilor din România în demararea unei afaceri şi angajarea în activități antreprenoriale, în perioada 2005-2008 a fost implementat Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanțare – START.
În 2007, s-a lansat un nou program de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, prin care se acordă tinerilor şi persoanelor defavorizate subvenții de 20% din valoarea locuinței construite dar nu mai mult de 10.000 Euro.

Voi ce părere aveți?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *