Arta meșteșugărească, reînviată!

Îmi aduc aminte cu drag de vremurile vechi, pe când românia avea multe târguri artizanale cu meșteri adevărați. Acum sunt doar bișnițari, ce vând produse proaste, din angrouri sau din China, în timp ce joacă table sau râgâie bere în fața clientului. KULT-ART Artizan dorește ca acele vremuri frumoase de odinioară să reînvie în actualitate. Vrea ulița curată și românul neaoș cu arta moștenită din moși strămoși. Dorește ca Bucovina să însemne valoare și nu kitsch, tradițional și nu în serie, calitate fără compromis, nu pentru profit, ci din respect pentru tot ce înseamnă românesc.

Povestea KULT-ART Artizan a început printr-o reconversie a spațiului în care va funcționa SES-ul (structură de economie socială). Fosta discotecă a satului Măriței, comuna Dărmănești va reda moștenirea culturală a localnicilor fiecărui turist, devenind un punct pentru adevărații artizani.

Cooperativa de Artizanat Meștesugăresc KULT-ART Artizan va confecționa și valorifica produse tradiționale din zona Bucovina. Prin acestea, asociația KULT-ART își propune apropierea omului de mediul rural, de obiceiuri și tradiții românești. Vor reintra în circuitul producției autohtone dalta și războiul de țesut, roata olarului, fiind folosite zilnic, nu ținute ca piese de muzeu.
camera-romania

Asociația Kelsen, organizație nonguvernamentală, apolitică, independentă, nonprofit, având caracter civic, umanitar, are ca țel elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice pentru structurile asociative, instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice pentru categoriile de persoane defavorizate, cu dizabilităţi, sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale (ONG), pe plan local, regional și internațional.

Beneficiarii sunt copiii proveniți din familii cu venituri reduse, familiile aflate în situație de risc social și cele cu un singur părinte, persoanele vârstnice fără venituri, persoanele cu dizabilități, tinerii care au părăsit instituțiile de ocrotire, elevi, studenți, șomeri, etc.

Parteneri

– Institutul pentru Parteneriat Social – Bucovina are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor din nordul şi nord-estul României prin încheierea de parteneriate pentru învăţarea, organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională şi educaţie continuă.

– Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare este o firmă de consultanță în management și afaceri, precum și furnizor de formare profesională acreditat, autorizat în servicii de informare și consiliere.

– Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară-ACDC este o asociaţie profesională, care îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional şi internaţional, iar cei 33 de membri ai asociaţiei deţin expertiză în domeniul dezvoltării comunitare.

– SC Pol Succes Srl e o societate comercială având ca obiect de activitate principală plasarea și medierea forței de muncă precum și activități de consiliere și informare privind cariera, fiind acreditată de către ANOFM.

Printre membrii fondatori se numără: Die Querdenker Austria, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor din Cernăuţi AREAC, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus AREAP, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor AREAS şi KULT-ART.

Asociația Kult-Art activează în sfera cultural-educativă, având acțiuni ca înființarea unei trupe de pantomimă, organizarea de expoziții de artă plastică și implicarea tinerilor într-o serie de proiecte educative, cum ar fi Grundtvig și Leonardo. Kult-Art e promotorul unei rețele de cooperare în domeniul educației artistice și culturale, în care se regăsesc asociații și instituții de profil din mai multe țări reunite prin artă și cultură.

Pentru a afla mai multe despre această inițiativă demnă de toată stima, folosiți formularul de Contact Asociația KULT-ART.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *