Arta masajului taoist

Tao este o știință și în același timp o filozofie a vieții și longevității. Ea urmeaza evoluția neâncetată și infinită a naturii: principiul organizator perfect și natural al vieții și acțiunii.
Conform teoriei taoiste, universul este susținut de jocul celor două energii complementare: yin, energia feminină, minus, lunară, receptivă și energia yang, energia masculină, plus, solară, emisivă. Existența fizică este posibilă doar prin întrepătrunderea acestor doua forțe polarizante care parcurg toate dimensiunile universului în direcții opuse. Jocul lor se desfășoară într-un curent nestatornic, într-o eternă schimbare. Aici, în mijlocul acestui curent, ne naștem și murim, supuși puterilor efemere care ne înconjoară. Forțele yin și yang operează atât în interiorul corpului nostru fizic cât și în exteriorul acestuia. Energiile legate de pamânt, intrinsece, yin, sunt cele care dau substanță trupului iar energiile extrinsece, yang dau trupului forța de acțiune, motivația.

Atunci când în corpul nostru fizic sau mental apare o formă de crispare și rigiditate, ea va bloca circuitul liber al energiilor yin și yang, va crea un dezechilibru energetic și va evolua într-o formă de boală, îmbătrânire și atunci când nu se vor lua măsurile adecvate în această direcție, chiar la o moarte prematură.
Într-adevăr, am putea numi masajul taoist o adevărată artă atât ca abordare fizică cât și mentală și spirituală. Înțelepciunea taoistă indică o abordare naturală și detașată a curgerii libere a evenimentelor din viața nostră, subliniind că cea mai bună formă a acțiunii este non-acțiunea- reținerea de a interfera în această curgere armonioasă a evenimentelor. Această atitudine este pregătitoare atât în oferirea cât și în primirea masajului taoist.
Teoria masajului tao împarte corpul energetic al ființei umane în trei câmpuri de forță care funcționează autonom.
propojeni

Energia câmpului inferior este responsabilă pentru energia noastră sexuală, vitalitate, putere. Orice dezechilibru al acestei zone crează boli la nivel sexual, inadaptabilitate socială, materială, probleme în abordarea armoniasă a unei sexualități sănătoase.
Energia campului median este responsabilă pentru energia curajului, pasiunii, iubirii, abilităților de comunicare. Orice dezechilibru al acestei zone duce la amplificarea dorințelor și pasiunilor pâna la nivel de obsesie, ambiții și scopuri greu de atins, viziuni nerealiste, inaccesibile datorită unor disproporționalități între capacitate și posibilitate.
Energia câmpului superior este responsabilă de inteligență, conștiință, intuiție, memorie, spiritualitate. Orice dezechilibru al acestei zone duce la obsesii mentale, lipsă de focalizare asupra momentului prezent și dispersarea energiei mentale către un trecut îndepărtat, nostalgic, sau într-un viitor inexistent.

Rolul masajului taoist este de a reechilibra, armoniza, redistribui energia sexuală la nivelul celor trei câmpuri energetice mai sus menționate, eliberând astfel, blocajele energetice ușoare sau din contră, cronice cu repercursiuni asupra sănătății generale a ființei umane.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *